Terminy obowiązujące Wystawców

Termin wpłaty 40% należności wynikającej z zamówienia 

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń 

Termin wpłaty pełnej kwoty wynikającej z zamówienia

Zagospodarowanie powierzchni wystawienniczej

I Dzień Extreme Wrocław

II Dzień Extreme Wrocław

Demontaż stoisk

7 dni od zgłoszenia udziału

10 marca 2022 r.

31 marca 2022 r.

8 kwietnia 2022 r.
godz. 14.00 – 21.00

9 kwietnia 2022 r.
godz. 10.00 – 18.00

10 kwietnia 2022 r.
godz. 10.00 – 17.00

10 kwietnia 2022 r.
godz. 17.00 – 24.00

Rejestracja po 10 marca 2022 r. jest możliwa po uzgodnieniu z Organizatorem.